Üye Ol: | Giriş | Kayıt | Kayıp Şifre |

You Are Here: Home » mIRC » mirc numara ve text identifierleri

Bilindiklerin Dısında Text ve Numara İdentifierleri;

:::::$abs(N)
N yerine yazılan pozitif yada negatif sayıların mutlak değerini verir.

$abs(5) => 5
$abs(-1) => 1

:::::$and(A,B), $or(A,B), $xor(A,B), $not(A)
mIRC daki mantık kapılarıdır.Sırasıyla Ve,Veya,Veyadeğil ve Değili temsil eder.

:::::$asc(C)
C Herhangi bir Ascii karakteri ifade eder.Bu identifierdan sonuç olarak Ascii Kod Numarası çıkar.

$asc(A) => 65
$asc(*) => 42

:::::$chr(N)
N, Herhangi bir karakterin Ascii Kod Numarasını verir.

$chr(65) => A
$chr(42) => *
$chr(46) => .

:::::$bytes(N,bkmgt3)
Yazılan N byte miktarının KB, MB, GB vs. değerleri ile ifade edilmesine yarar.

Opsiyon: suf

$bytes(38545,k).suf => 37.64KB
$bytes(38545,m).suf => 0.04MB
$bytes(38545,3).suf => 37.6KB
$bytes(385450000,3).suf => 367MB  Üç sayısı çevirme işlemini yaparken 3 basamak şeklinde yazmaya yarar.

:::::$calc(Operasyonlar:+-/*%)
Matematiksel işlemler yapmamıza yardımcı olan bir identifierdır.Özellikle birçok işlemi bir arada yapmak için tek bir identifier halinde kullanılabilir.

Örnek: $calc((3+ 5)/2 * 4  1) => 15

:::::$cos(N), $acos(N), $sin(N), $asin(N), $tan(N), $atan(N)
N sayısının (sırasıyla) Cosinüsünü, Arccosinüsünü, Sinüsünü, Arcsinüsünü, Tanjantını ve Arctanjantını alır.

Opsiyon: deg  Bu opsiyon mesela $cos(N).deg şeklinde kullanılır.Matematiksel bir ölçü sistemidir.

:::::$count(Text1,Text2,Text3,,TextN)
İlk yazılan Text ifadede İkinci yazılan Textin kaç kere geçtiğini belirten identifierdır.

$count(hello,el) => 1  el texti bi kere geçiyor.
$count(hello,l) => 2  l harfi 2 defa geçiyor..

:::::$int(N)
Yazılan N sayısının tam kısmını alır ama $round daki gibi yuvarlama yapmaz.

$int(3.14159) => 3

:::::$islower(Text)
Yazılan Text deki bütün harfleri küçük ise $true sonuç verir.

:::::$isupper(Text)
Yazılan Text deki bütün harfleri büyük ise $true sonuç verir.

:::::$left(Text,N) , $right(Text,N)
Yazılan Textin soldan yada sağdan (Left: sol, Right: sağ) N sayısı kadar seçilmesini ifade eder.

$left(Merhaba,4) => Merh
$right(Merhaba,4) => haba

:::::$len(Text)
Textin içindeki karakter sayısını sayar.

$len(#mIRC) => 5

:::::$log(N)
N sayısının Logaritmik sonucunu verir.Hesap makinesindeki Log fonksiyonu ile aynıdır.

:::::$longip(IPAdres)
Yazılan IPAdres değişik şekilde ifade edilmek üzere (Long Value & Vice-Versa) bir başka türe çevrilir.

$longip(158.152.50.239) => 2660774639
$longip(2660774639) => 158.152.50.239

:::::$lower(Text)
Yazılan Text deki tüm harfleri küçük harf yapar.

$lower(NABER) => naber

:::::$upper(text)
Yazılan Text deki tüm harfleri büyük harf yapar.

$upper(hello) => HELLO

:::::$mid(Text,S,N)
Yazılan Textde soldan Sinci karakterden başlayıp, N tane karakterin seçilmesini ifade eder. N sıfır seçilirse Sinci karakterden başlayıp Textin sonuna kadar gider ve kaç karakter olduğunu söyler.

$mid(Merhaba,3,4) => rhab
$mid(Merhabalar,3,0) => 8

:::::$ord(N)
N sayısını sıralamaya dizer. 1inci, 2inci, 3üncü gibi. Fakat bu identifier ingilizce çalıştığından ötürü 1st, 2nd,  , Nth gibi çalışır.Türkçeleştirmek için ayrıca bir başka identifier kullanılabilir.O da ayrı bir kod gerektirir.

$ord(2) => 2nd
$ord(190) => 190th

:::::$pos(Text1,Text2,N)
Ninci Text2nin Text1 içinde kaçıncı sırada olduğunu belirtir.Boşluklarda dahildir.N sıfır seçilirse Text2 nin Text1 içinde kaç yerde tekrar ettiğini belirtir.

$pos(hello there,e,1) => 2  Birinci e karakteri 2. sırada bulunuyor.
$pos(hello there,e,2) => 9  İkinci e karakteri 9. sırada bulunuyor.Boşluğun da sayıldığına dikkat ediniz!
$pos(hello there,a,1) => $null  Hiç a karakteri olmadığı için boş sonuç verir.

$poscs() Case-Sensitive versiyonu da mevcuttur.

:::::$rand(Değer1,Değer2)
Değer1 ile Değer2 arasında karışık bir değer seçer.

$rand(a,z) => a,b,c,,z değerlerinden biri.
$rand(A,Z) => A,B,C,,Z değerlerinden biri.
$rand(0,N) => 0,1,2,,N değerlerinden biri.

:::::$remove(Text,Text2,)
Text den Sonraki yazılan TextN leri çıkartır.

$remove(abcdefg,cd) => abefg
$remove(abcdefg,a,c,e,g) => bdf

$removecs() Case-Sensitive versiyonu da mevcuttur.

:::::$replace(Text,Text1,Text2,)
Text den sonraki her çift TextN takımında değişiklik yapar.Mesela Textde Text1 şeklinde geçen herşeyi Text2 deki gibi değiştirir.

$replace(abcdefg,cd,xyz) => abxyzefg
$replace(abcdefg,a,A,b,B,c,C,d,D) => ABCDefg

$replacecs() Case-Sensitive versiyonu da mevcuttur.

:::::$round(N,D)
N sayısı ondalıklı bir sayı olsun.Bu identifier virgülden sonra D kadar kırpar.

$round(3.14159,2) => 3.14

:::::$sqrt(N)
N sayısının karekökünü alır.

:::::$str(Text,N)
Texti N defa yan yana yazar.

$str(hi,3) => hihihi

:::::$strip(Text,burcmo)
Texti Kalın yazı,Altı çizgili yazı,Renkli yazı vs.gibi Strip Koddan arındırır.Eğer yandaki burcmo parametreleri yazılmassa, Text her türlü Strip Koddan (Kalın yazı,Altı çizgili yazı,Renkli yazı vs.)

:::::$wrap(text, font, size, width, [word], N)
Seçili hale getirilmiş satırlardaki Textlerin özellikleri ile ilgili bir identifierdır.

Sende Yorumla

Yapmalisin Girildi to post comment.


Copyright © 2011 Kelebek mIRC Script Sohbet Sitesi Telif Hakları tanımlıdır. Site içeriği izinsiz olarak yayınlanamaz.
RSS Abonelik · Mesajlar Yorumlar · Site Tasarım: Wordpress Alt Yapısı Kullanılmıştır. Düzenleme adpfm.ca
KelebekList