Üye Ol: | Giriş | Kayıt | Kayıp Şifre |

You Are Here: Home » Haber » Çocuklarda rastlanılan akut zehirlenmeler

Çocuklar, aşırı doza erişkinlerden daha duyarlıdır. Zehirlenmeler ağır ve sıklıkla ölümcüldür.

Belirtiler: Yüksek dozlar, geçici bir sersemlik, yoğunlaşma bozuk­lukları ya da geçici görsel varsanılara yol açar. Aşırı dozlar sersemlik, taşikardi (hızlı kalp atımı), kalpte ritim bozuklukları gözbebeklerinde genişleme, solunumun azalması, morarma, kasılma, ağır tansiyon düşüklüğü, şok ve komaya neden olabilir. Öteki belirtiler huzursuz­luk, kaslarda katılık ve kusmadır.

Tedavi: Beyinle ilgili belirtiler, solunum baskılanması ve kalp atım bozuklukları ortaya çıkar çıkmaz, alınan doz yüksek olmasa ve zehir­lenme belirtileri hafif olsa bile, hasta mutlaka hastaneye yatırılmalı­dır. Kalple ilgili bozukluklar normale dönse bile en az 72 saat boyun­ca elektrokardiyografi kontrolü yapılmalıdır. Uygun solunum desteği sağlanır.

Uyanık hastalarda kusma uyarılmalı ve mide yıkanmalıdır. Bilinci bulanık hastalarda ise kusmayı uyarmamak ve mide yıkama­sından önce solunum yollarının, soluk borusuna yerleştirilen bir boru ile korumak gerekir. Mide yıkanması 24 saat boyunca yinelenir. Mide yıkanırken özellikle çocuklarda, mideden aşırı su emilimine bağlı su zehirlenmesini önlemek için, fizyolojik eriyikler kullanılmalıdır.

Da­mardan yavaş yavaş fizostigmin verilmesi, aşın dozun sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerindeki yan etkilerini büyük ölçüde önler.

bebekKul­lanılması gereken doz erişkinlerde 1-3 mg, çocuklarda 0,5-2 mg?dir. İlacın yarı ömrü kısa olduğundan 30-60 dakikada bir yinelenebilir. Yaşamı tehdit eden ritim bozukluklarında Üdokaİn, propranolol ve difenilhidantoin kullanılabilir.

Gene de antidepresanlar kalp kasını baskılayabileceğinden kinidin, dizopiramit ve prokainamit kullanılmalı­dır. Şok ve metabolik asidozda sıvı, bikarbonat, oksijen ve kortikosteroit verilir.

Dijital, duyarlı kalp kasının daha da uyarılmasına yol aça­rak ileti bozukluğunu ağırlaştırabilirse de, konjestif (kan göllenmesİne bağlı) kalp yetmezliğinin ortaya çıkması dijital kullanımını gerekli kılabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Her olguda kalp işlevi en az beş gün boyunca izlenmelidir.

Çırpınma nöbetlerini engellemek amacıyla, odanın karartılması gibi önlemlerle dışarıdan gelen uyarılar azaltılır.

Etiketler: , ,

Sende Yorumla

Yapmalisin Girildi to post comment.


Copyright © 2010 Kelebek mIRC Script Sohbet Sitesi Telif Hakları tanımlıdır. Site içeriği izinsiz olarak yayınlanamaz.
RSS Abonelik · Mesajlar Yorumlar · Site Tasarım: Wordpress Alt Yapısı Kullanılmıştır. Düzenleme adpfm.ca
KelebekList