Üye Ol: | Giriş | Kayıt | Kayıp Şifre |

You Are Here: Home » ChanServ Komutları » iRC Chanserv Komutları

Chanserv kanal servisi demektir.
İngilizcede Channel(Kanal demektir)
Services(Servis) demektir.
Bunların kısaltılmış halidir .
Chan(kanal)Serv(Servisi)
IRCde /CS şeklindede kullanılır.

– Temel özellikler.

Chanserv çok geniş bir servicesdir IRC üzerindeki bütün kanal ayarlarını , Bu servis sayesinde yapabilirsiniz.

Chanservin içinde bölümleri vardır.
Bunlar ;

1- Access
2- Set
3- Akick
4- Levels
5- Aop İşlemleri(Accesse benzer)
6- Bazı bilgiler

– 1 Access

Accessin IRCdeki kelime manası ; yetki düzenleme/ekleme/silme(Erişim düzenleme) gibi işlemlerin yapılabildiği bölüm.

Add : Yetki ekleme/düzenlemede kullanılır.
Örnek : /cs access #kanal add Nick seviye(-100  999)

Del : Erişim silmede kullanılır.
Örnek : /cs access #kanal del nick
Silme işlemlerini listdeki numara sırasına görede yapabilirsiniz.
Örnek : /cs access #kanal del 1 (1. Numaradaki accessli nicki silmiş olursunuz)
Örnek : /cs access #kanal del 1-11 (1 ile 11 Arasındaki bütün accessleri silmiş olursunuz)

LIST : Erişimleri listelemede kullanılır.
Örnek : /cs access #kanal list
List işlemleri farklı şekildede yapılabilir bunun için Tire(-) kullanılır.
Örnek : /cs access #kanal list 1-15 (1 ile 15 Arasındaki tüm accessi olan kullanıcılar listelenir)
List işlemleri daha farklı bir yoldanda yapılabilir .
Bunun için wildcard(joker karakter) kullanılır.
Örnek : /cs access #kanal list *a* (Access listesinde bulunan nicklerden herhangi birisnin içinde , a harfi geçiyorsa gösterir)

IRC üzerinde accessler genellikle aynıdır.
Yani ;
Seviye 100-999 : &Sop(Super Operrator)
Seviye 50-99 : @Op (Operator)
Seviye 40-49 : %Halfop (Yarı Operator)
Seviye 30-39 : +Voice (Korumalı user*kullanıcı*)
Seviye 1-29 : Levelslerden ayarlanmadığı taktirde , kullanıcı sadece kanala girebilir(restricted modundayken bir ayrıcalıktır)
Seviye 0 : Secureops(Operator güvenliği) olmadığı durumlarda Op/voice olabilir, aksi taktirde bir değer elde edilemez.
Seviye -1 : Kullanıcı kanalda yetki sahibi olamaz.
Seviye -100 : Kullanıcı kanala giremez.(Services tarafından kick(Atılır)nir.

Bu ayarları Chanservin levels Bölümünden değiştirebilirsiniz.
Otomatik ayarlar bu şekildedir.

2- SET

Set komutunun IRCdeki kelime manası ; Kanal ayarlarını/fonksiyonlarını düzenleme/kaydetme demektir.
Bu komutu (ayarlanmamışsa)sadece founder(Kanal sahibi)ler kullanabilirler.

Founder : Kanal sahibi değiştirmede kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal founder Nick (Nick nickine kanalı devreder)

Password : kanalın şifresini değiştirmede kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal password 123456789 (kanalın şifresini 123456789 yapar)

Desc : Kanalın kayıt edilmesinde kullanılan açıklamayı değiştirir.
Örnek : /cs set #kanal desc Sohbet kanalıdır (Kanalın açıklaması Sohbet kanalıdır olur)

Url : Kanalın internet herhangi bir internet adresini desteklenmesinde kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal url http://www.LaroXyL.com (Kanalın web adresi http://Laroxyl.com olur)

Email : Kanalın yada kanal sahibinin e-mail adresini belirtmek için kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal email IRC@Ogreniyorum.com (Kanalın e-mail adresini IRC@Ogreniyorum.com olarak değiştirir)

Entrymsg : Kanalın giriş mesajını belirtmekte kullanılır.(Bu mesaj notice olarak gözükür)
Örnek : /cs set #kanal entrymsg Hoşgeldiniz. (Kanalın giriş mesajını Hoşgeldiniz olarak değiştirir)

Mlock : Kanal modelerini kilitlemede/açmada kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal mlock +m (Kanalınız +m(Konuşmaya kapalı) moduna geçiş yapar)

Keeptopic : Kanalınızın başlığı , kanal kullanılmasada aktif/deaktif(hafızada/değil) kalması için kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal keeptopic on (Kanalınız başlığı hafızada tutar)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Topiclock : Kanalınızın başlığını kilitlemede/açmada kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal topiclock on (Kanalın başlığı kilitlenir)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Private : Kanalınızın kanallar listeinden saklanmasında/saklanmamasında kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal private on (Kanal kanalını /msg chanserv list komutunda çıkan sonuçlardan saklar)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Secureops : Kanalın access(yetkililer) dışındaki herhangi bir usere @(op) verilemez.
Örnek : /cs set #kanal secureops on (Kanal kanalında yetkililer dışında kimse @(Op) olamaz)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Restricted : Kanalın accessli nickler harici kullanıcı girşini yasaklar.
Örnek : /cs set #kanal restricted on (Kanal kanalına yetkililer harici kimse giremez)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Secure : Kanalın IRCD tarafından belirlenen korumalarını açar/kapatır.
Örnek : /cs set #kanal secure on (Kanal kanalının güvenlik düzeyi açılır)

Leaveops : Kanala girişteki bir kullanıcının yetkisi olmasada autoop(Otomatik op) olma olayını açar/kapatır.
Örnek : /cs set #kanal leaveops on (Kanal kanalına ilk giren @(Op) olur)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Opnotice : Kanalda chanserv tarafından @(op) +(voice) kullanıldığı zaman kanal yetkilileri notice alır.
Örnek : /cs set #kanal opnotice on (Kanal kanalında Chanserv tarafından @(op) +(voice) kullanıldığı zaman yetkililer uyarlacak)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Enforce : Kanaldaki Autoop(Otomatik Op) Autovoice(Otomatik voice) ayarlarını korumaya alır.
Örnek : /cs set #kanal enforce on (Kanal kanalında Mod(Op,Voice) koruma açık)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Noexpire : Kanalın zaman aşımından dolayı silinmesi engellenir.(Sadece services adminler yapabilir)
Örnek : /cs set #kanal noexpire on (Kanal kanalı zaman aşımına uğramıyacak/silinmeyecek)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Xop : Kanalınızdaki access(yetki ekleme) durumunu , Aop/Sop/Vop/hop(Yetki ekleme) durumuna geçirmek için kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal xop on (Kanal kanalı Aop/Vop sistemine geçiş yapar)
On : Özelliği açar.
Off : Özelliği kapatır.

Successor : Kanalınıza ek founder(Kanal sahibi) eklemek için kullanılır.
Örnek : /cs set #kanal successor nick (Kanal kanalında nick nicki ikinci founder olarak eklenir)
Unset : Komutu ile özellik silinir. (Sadece founderler)
Örnek : /cs unset #kanal Komut

3- LEVELS

Levelsin IRCdeki manası , kanal numeric ayarlarının düzenlenmesidir.
Mevcut chanserv ayarlarını(özelliklerini) daha fazla kullanıcı için değiştirebilir , açıp/kapatıp iptal edebilirsiniz.
Ancak set founder ve set password komutu her zaman founder için geçerlidir.

Set : Levels ayarlarını kaydetmek için kullanılır.
Örnek : /cs levels #kanal set özellik

Dis : Levels ayarlarını kapatmak için kullanılır.
Örnek : /cs levels #kanal dis özellik

Reset : Levels ayarlarını servicesİn öngördüğü ayarlara sıfırlar.
Örnek : /cs levels #kanal reset

– Levelsler
Autoprotect : Kanaldaki otomatik &Sop(Super operator) olma ayarlarını düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal autoprotect 20 (Kanal kanalında otomatik &Sop olma işlevinin access seviyesi 100den 20ye iner)

Autoop : Kanaldaki otomatik @Op(Operator) olma ayarlarını düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal autoop 10 (Kanal kanalında otomatik &Op olma işlevinin access seviyesi 50den 10a iner)

Autohalfop : Kanaldaki otomatik %halfop(Yarım operator) olma ayarlarını düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal autohalfop 15 (Kanal kanalında otomatik %Halfop olma işlevinin access seviyesi 40dan 15e iner)

Autovoice : Kanaldaki otomatik +Voice(Korumalı user) olma ayarlarını düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal autovoice 19 (Kanal kanalında otomatik +Voice olma işlevinin access seviyesi 30dan 19a iner)

İnvite : Kanal +i(Sadece davetliler) konumunda olması halinde , invite komutunu kullanabilme seviyesini ayarlar.
Örnek : /cs levels #kanal set invite 10 (Kanalın kanalının davet edebilme seviyesi 10 olarak değişir)

Akick : Kanal akick(Otomatik kick atabilme) ayarlarını düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set akick 50 (Kanal kanalının akick seviyesi 50 olarak değişir)

Set : Kanal set(Ayarlar) özelliğini kullanabilme seviyesini ayarlar.
Örnek : /cs levels #kanal set set 50 (Kanal kanalında set komutunu kullanma seviyesi 50 olarak değişir)

Clear : Kanal clear(temizleme) ayarlarını düzenler.
Örnek : /cs lecels #kanal set clear 50 (Kanal kanalında clear komutu kullanma seviyesi 50 olarak değişir)

Unban : Kanalda yetkililerin unban(kendi banını açabilme) ayarlarını/seviyelerini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal unban 35 (Kanal kanalında unban komutunu kullanabilme seviyesi 35 olarak değişir)

Acc-list : Kanaldaki yetkililerin access listesine(yetkililer listesine) bakabilme seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set acc-list 60 (Kanal kanalında acc-list komutunu kullanabilme seviyesi 60 olarak değişir)

Acc-change : Kanaldaki yetkililerin acc-change(access yazabilme) seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set acc-change 70 (Kanal kanalında acc-change komutunu kullanabilme seviyesi 70 olarak değişir)

Memo : Kanaldaki yetkililerin memo(kanala mesaj gönderebilme/okuyabilme) seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set memo 45 (Kanal kanalında memo komutunu kullanabilme seviyesi 45 olarak değişir)

Op-Deop : Kanalda Chanserv(kanal servisi)den @Op-Deop komutunu kullanabilme seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set op-deop 50 (Kanal kanalında op-deop komutunu kullanabilme seviyesi 50 olarak değişir)

Voice : Kanaldaki mevcut olan +voice(korumalı user) seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set voice 15 (Kanal kanalında voice seviyesi 15 olarak değişir)

Halfop : Kanaldaki mevcut olan %Halfop(Yarım Operator) seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set halfop 25 (Kanal kanalında halfop seviyesi 25 olarak değişir)

Protect : Kanaldaki mevcut olan &Sop(Super Operator) seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set protect 40 (Kanal kanalında protect seviyesi 40 olarak değişir)

Kick : Kanaldaki yetkililerin kick(user atabilme) atabilme seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set kick 80 (Kanal kanalında kick komutunu kullanabilme seviyesi 80 olarak değişir)

Topic : Kanaldaki yetkililerin topic(kanal başlığı) yazabilme seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set topic 100 (Kanal kanalında topic komutunu kullanabilme seviyesi 100 olarak değişir)

Status : Kanaldaki yetkililerin status(herhangi bir yetkili nickin access seviyesini öğrenebilme) seviyesini düzenler.
Örnek : /cs levels #kanal set status 999 (Kanal kanalında status komutunu kullanabilme seviyesi 999 olarak değişir)

– IRC/dnin normal kanal leves değerleri

AUTOPROTECT 100
AUTOOP 50
AUTOHALFOP 40
AUTOVOICE 30
INVITE 50
AKICK 100
SET (sadece kurucu)
CLEAR 100
UNBAN 50
ACC-LIST 0
ACC-CHANGE 40
MEMO 100
OP-DEOP 50
VOICE 30
HALFOP 40
PROTECT 100
KICK 50
TOPIC 50
STATUS 100

4- AKICK

Akickin IRCdeki manası ; kayıtlı bir kanal üzerinde ,kayıtlı kullanıcıları(nickleri) otomatik kicke(Services tarafından kanaldan banlama) alabilme ayarlarıdır.
Mevcut olarak bu komutu access seviyesi 100 olanlar(&Sop-Protect) olanlar yapabilmektedir.

Add : Kanalda bir usere akick(Otomatik ban) eklemede kullanılır. (Add manası : Ekledir)
Örnek : /cs akick #kanal add MASK

Del : Kanalda bir userin akickini(Otomatik banını) kaldırmasında kullanılır. (Del manası : kaldır(sil)dır)
Örnek : /cs akick #kanal del MASK

List : Kanaldaki akickliler(banlılar)listesine bakabilmek için kullanılır.
Örnek : /cs akick #kanal list

Enforce : Kanaldaki online olarak bulunup akick listesinde yer alanların kanaldan ilişkisini kesmek için kullanılır.
Örnek : /cs akick #kanal enforce

View : Kanaldaki akick listesinde bulunan userları hangi yetkili atmış/eklemiş Bunu öğrenmek için Kullanılır.
Örnek : /cs akick #kanal view Numara veya MASK

Count : Kanaldaki akick(otomatik ban) listesinde kaç adet banlı user bulunduğunu öğrenmek için kullanılır.
Örnek : /cs akick #kanal count

5  Aop işlemleri(Xop on)

Access komutlarını yukarda vermiştik.
Şimdi sırada Aop vb ekleme özelliklerini öğreneceğiz.

Vop : Kanalda kayıtlı bir kullanıcıya kalıcı +Voice(Korumalı user) ekleme ayarları.
Örnek : /cs vop #kanal add nick
Silmek için : /cs vop #kanal del nick

Hop : Kanalda kayıtlı bir kullanıcıya kalıcı %Halfop(Yarım Operator) ekleme ayarları.
Örnek : /cs hop #kanal add nick
Silmek için : /cs hop #kanal del nick

Aop : Kanalda kayıtlı bir kullanıcıya kalıcı @Op(Operator) ekleme ayarları.
Örnek : /cs aop #kanal add nick
Silmek için : /cs aop #kanal del nick

Sop : Kanalda kayıtlı bir kullanıcıya kalıcı &Sop(Super operator) ekleme ayarları.
Örnek : /cs sop #kanal add nick
Silmek için : /cs sop #kanal del nick

List :
Vopları listelemek için : /cs vop #kanal list
Hopları listelemek için : /cs hop #kanal list
Aopları listelemek için : /cs aop #kanal list
Sopları listelemk için : /cs sop #kanal list

Not :
Vop : 30 access seviyesine eşittir.
Hop : 40 access seviyesine eşittir.
Aop : 50 access seviyesine eşittir.
Sop : 100 access seviyesine eşittir.

6  Bazı bilgiler TEMEL CS

Register : Kanal kayıtlama işleminde kullanılır.
Örnek : /cs register #kanal şifre açıklama.

Drop : Kayıtlı kanalı silme işleminde kullanılır.
Örnek : /cs identify #kanal şifre
Devamında : /cs drop #kanal şifre

Topic : Kayıtlı bir kanala chanserv(kanal servisi) tarafından kanal başlığı yazmak için kullanılır.
Örnek : /cs topic #kanal mesaj (Kanal kanalına chanserv tarafından topic yazılır)

İdentify : Kayıtlı bir kanalın şifresini girmek için kullanılır.
Örnek : /cs identify #kanal şifre (Kanal kanalının şifresi şifre olarak girilir)

Voice : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcıya +Voice verebilmek için kullanılır.
Örnek : /cs voice #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickine voice verilir)

Halfop : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcıya %halfop verebilmek için kullanılır.
Örnek : /cs halfop #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickhalfop verilir)

Op : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcıya @Op verebilmek için kullanılır.
Örnek : /cs op #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickine Op verilir)

Protect : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcıya &Protect verebilmek için kullanılır.
Örnek : /cs protect #kanal nick (Sadece kanal sahibi) (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickine Sop/protect verilir)

Devoice : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcının +voicesini alabilmek için kullanılır.
Örnek : /cs devoice #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickinin voicesi alınır)

Dehalfop : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcının %Halfopunu alabilmek için kullanılır.
Örnek : /cs dehalfop #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickinin Halfopu alınır)

Deop : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcının @Opunu alabilmek için kullanılır.
Örnek : /cs deop #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickinin @Opu alınır)

Deprotect : Kanalda chanserv(kanal servisi) tarafından bir kullanıcının &Protectini alabilmek için kullanılır.
Örnek : /cs deprotect #kanal nick (Kanal kanalında chanserv tarafından nick nickinin protecti alınır)

İnfo : Bir kanalın bilgisine bakmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /cs info #kanal (Kanal kanalının bilgisi açıklanır)

– Ek Bilgi
Chanserv kullanımı/bilgi için : /cs help
Chanserv komutları hakkında bilgi için : /cs help commands
Chanserv komutları hakkında detaylı bilgi için : /cs help komut
Chanserv hakkında bilgi için : /info chanserv

Sende Yorumla

Yapmalisin Girildi to post comment.


Copyright © 2011 Kelebek mIRC Script Sohbet Sitesi Telif Hakları tanımlıdır. Site içeriği izinsiz olarak yayınlanamaz.
RSS Abonelik · Mesajlar Yorumlar · Site Tasarım: Wordpress Alt Yapısı Kullanılmıştır. Düzenleme adpfm.ca
KelebekList