Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

iRc Ascii karakter kullanımı

Ana Sayfa » internet » IRC » iRc Ascii karakter kullanımı
iRc Ascii karakter kullanımı

ALT+033 Karakteri ==> ( ! )
ALT+034 Karakteri ==> ( ? )
ALT+035 Karakteri ==> ( # )
ALT+036 Karakteri ==> ( $ )
ALT+037 Karakteri ==> ( % )
ALT+038 Karakteri ==> ( & )
ALT+039 Karakteri ==> ( ? )
ALT+040 Karakteri ==> ( ( )
ALT+041 Karakteri ==> ( ) )
ALT+042 Karakteri ==> ( * )
ALT+043 Karakteri ==> ( + )
ALT+044 Karakteri ==> ( , )
ALT+045 Karakteri ==> ( ? )
ALT+046 Karakteri ==> ( . )
ALT+047 Karakteri ==> ( / )
ALT+048 Karakteri ==> ( 0 )
ALT+049 Karakteri ==> ( 1 )
ALT+050 Karakteri ==> ( 2 )
ALT+051 Karakteri ==> ( 3 )
ALT+052 Karakteri ==> ( 4 )
ALT+053 Karakteri ==> ( 5 )
ALT+054 Karakteri ==> ( 6 )
ALT+055 Karakteri ==> ( 7 )
ALT+056 Karakteri ==> ( 8 )
ALT+057 Karakteri ==> ( 9 )
ALT+058 Karakteri ==> ( : )
ALT+059 Karakteri ==> ( ; )
ALT+060 Karakteri ==> ( < )
ALT+061 Karakteri ==> ( = )
ALT+062 Karakteri ==> ( > )
ALT+063 Karakteri ==> ( ? )
ALT+064 Karakteri ==> ( @ )
ALT+065 Karakteri ==> ( A )
ALT+066 Karakteri ==> ( B )
ALT+067 Karakteri ==> ( C )
ALT+068 Karakteri ==> ( D )
ALT+069 Karakteri ==> ( E )
ALT+070 Karakteri ==> ( F )
ALT+071 Karakteri ==> ( G )
ALT+072 Karakteri ==> ( H )
ALT+073 Karakteri ==> ( I )
ALT+074 Karakteri ==> ( J )
ALT+075 Karakteri ==> ( K )
ALT+076 Karakteri ==> ( L )
ALT+077 Karakteri ==> ( M )
ALT+078 Karakteri ==> ( N )
ALT+079 Karakteri ==> ( O )
ALT+080 Karakteri ==> ( P )
ALT+081 Karakteri ==> ( Q )
ALT+082 Karakteri ==> ( R )
ALT+083 Karakteri ==> ( S )
ALT+084 Karakteri ==> ( T )
ALT+085 Karakteri ==> ( U )
ALT+086 Karakteri ==> ( V )
ALT+087 Karakteri ==> ( W )
ALT+088 Karakteri ==> ( X )
ALT+089 Karakteri ==> ( Y )
ALT+090 Karakteri ==> ( Z )
ALT+091 Karakteri ==> ( [ )
ALT+092 Karakteri ==> ( \ )
ALT+093 Karakteri ==> ( ] )
ALT+094 Karakteri ==> ( ^ )
ALT+095 Karakteri ==> ( _ )
ALT+096 Karakteri ==> ( ` )
ALT+097 Karakteri ==> ( a )
ALT+098 Karakteri ==> ( b )
ALT+099 Karakteri ==> ( c )
ALT+0100 Karakteri ==> ( d )
ALT+0101 Karakteri ==> ( e )
ALT+0102 Karakteri ==> ( f )
ALT+0103 Karakteri ==> ( g )
ALT+0104 Karakteri ==> ( h )
ALT+0105 Karakteri ==> ( i )
ALT+0106 Karakteri ==> ( j )
ALT+0107 Karakteri ==> ( k )
ALT+0108 Karakteri ==> ( l )
ALT+0109 Karakteri ==> ( m )
ALT+0110 Karakteri ==> ( n )
ALT+0111 Karakteri ==> ( o )
ALT+0112 Karakteri ==> ( p )
ALT+0113 Karakteri ==> ( q )
ALT+0114 Karakteri ==> ( r )
ALT+0115 Karakteri ==> ( s )
ALT+0116 Karakteri ==> ( t )
ALT+0117 Karakteri ==> ( u )
ALT+0118 Karakteri ==> ( v )
ALT+0119 Karakteri ==> ( w )
ALT+0120 Karakteri ==> ( x )
ALT+0121 Karakteri ==> ( y )
ALT+0122 Karakteri ==> ( z )
ALT+0123 Karakteri ==> ( { )
ALT+0124 Karakteri ==> ( | )
ALT+0125 Karakteri ==> ( } )
ALT+0126 Karakteri ==> ( ~ )
ALT+0127 Karakteri ==> (  )
ALT+0128 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0129 Karakteri ==> (  )
ALT+0130 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0131 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0132 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0133 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0134 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0135 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0136 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0137 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0138 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0139 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0140 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0141 Karakteri ==> (  )
ALT+0142 Karakteri ==> ( Ž )
ALT+0143 Karakteri ==> (  )
ALT+0144 Karakteri ==> (  )
ALT+0145 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0146 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0147 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0148 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0149 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0150 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0151 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0152 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0153 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0154 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0155 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0156 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0157 Karakteri ==> (  )
ALT+0158 Karakteri ==> ( ž )
ALT+0159 Karakteri ==> ( ? )
ALT+0160 Karakteri ==> ( )
ALT+0161 Karakteri ==> ( ¡ )
ALT+0162 Karakteri ==> ( ¢ )
ALT+0163 Karakteri ==> ( £ )
ALT+0164 Karakteri ==> ( ¤ )
ALT+0165 Karakteri ==> ( ¥ )
ALT+0166 Karakteri ==> ( ¦ )
ALT+0167 Karakteri ==> ( § )
ALT+0168 Karakteri ==> ( ¨ )
ALT+0169 Karakteri ==> ( © )
ALT+0170 Karakteri ==> ( ª )
ALT+0171 Karakteri ==> ( « )
ALT+0172 Karakteri ==> ( ¬ )
ALT+0173 Karakteri ==> (- )
ALT+0174 Karakteri ==> ( ® )
ALT+0175 Karakteri ==> ( ¯ )
ALT+0176 Karakteri ==> ( ° )
ALT+0177 Karakteri ==> ( ± )
ALT+0178 Karakteri ==> ( ² )
ALT+0179 Karakteri ==> ( ³ )
ALT+0180 Karakteri ==> ( ´ )
ALT+0181 Karakteri ==> ( µ )
ALT+0182 Karakteri ==> ( ¶ )
ALT+0183 Karakteri ==> ( · )
ALT+0184 Karakteri ==> ( ¸ )
ALT+0185 Karakteri ==> ( ¹ )
ALT+0186 Karakteri ==> ( º )
ALT+0187 Karakteri ==> ( » )
ALT+0188 Karakteri ==> ( ¼ )
ALT+0189 Karakteri ==> ( ½ )
ALT+0190 Karakteri ==> ( ¾ )
ALT+0191 Karakteri ==> ( ¿ )
ALT+0192 Karakteri ==> ( À )
ALT+0193 Karakteri ==> ( Á )
ALT+0194 Karakteri ==> ( Â )
ALT+0195 Karakteri ==> ( Ã )
ALT+0196 Karakteri ==> ( Ä )
ALT+0197 Karakteri ==> ( Å )
ALT+0198 Karakteri ==> ( Æ )
ALT+0199 Karakteri ==> ( Ç )
ALT+0200 Karakteri ==> ( È )
ALT+0201 Karakteri ==> ( É )
ALT+0202 Karakteri ==> ( Ê )
ALT+0203 Karakteri ==> ( Ë )
ALT+0204 Karakteri ==> ( Ì )
ALT+0205 Karakteri ==> ( Í )
ALT+0206 Karakteri ==> ( Î )
ALT+0207 Karakteri ==> ( Ï )
ALT+0208 Karakteri ==> ( Ğ )
ALT+0209 Karakteri ==> ( Ñ )
ALT+0210 Karakteri ==> ( Ò )
ALT+0211 Karakteri ==> ( Ó )
ALT+0212 Karakteri ==> ( Ô )
ALT+0213 Karakteri ==> ( Õ )
ALT+0214 Karakteri ==> ( Ö )
ALT+0215 Karakteri ==> ( × )
ALT+0216 Karakteri ==> ( Ø )
ALT+0217 Karakteri ==> ( Ù )
ALT+0218 Karakteri ==> ( Ú )
ALT+0219 Karakteri ==> ( Û )
ALT+0220 Karakteri ==> ( Ü )
ALT+0221 Karakteri ==> ( İ )
ALT+0222 Karakteri ==> ( Ş )
ALT+0223 Karakteri ==> ( ß )
ALT+0224 Karakteri ==> ( à )
ALT+0225 Karakteri ==> ( á )
ALT+0226 Karakteri ==> ( â )
ALT+0227 Karakteri ==> ( ã )
ALT+0228 Karakteri ==> ( ä )
ALT+0229 Karakteri ==> ( å )
ALT+0230 Karakteri ==> ( æ )
ALT+0231 Karakteri ==> ( ç )
ALT+0232 Karakteri ==> ( è )
ALT+0233 Karakteri ==> ( é )
ALT+0234 Karakteri ==> ( ê )
ALT+0235 Karakteri ==> ( ë )
ALT+0236 Karakteri ==> ( ì )
ALT+0237 Karakteri ==> ( í )
ALT+0238 Karakteri ==> ( î )
ALT+0239 Karakteri ==> ( ï )
ALT+0240 Karakteri ==> ( ğ )
ALT+0241 Karakteri ==> ( ñ )
ALT+0242 Karakteri ==> ( ò )
ALT+0243 Karakteri ==> ( ó )
ALT+0244 Karakteri ==> ( ô )
ALT+0245 Karakteri ==> ( õ )
ALT+0246 Karakteri ==> ( ö )
ALT+0247 Karakteri ==> ( ÷ )
ALT+0248 Karakteri ==> ( ø )
ALT+0249 Karakteri ==> ( ù )
ALT+0250 Karakteri ==> ( ú )
ALT+0251 Karakteri ==> ( û )
ALT+0252 Karakteri ==> ( ü )
ALT+0253 Karakteri ==> ( ı )
ALT+0254 Karakteri ==> ( ş )
ALT+0255 Karakteri ==> ( ÿ )

Peki ascii karakterleri sadece alt+numara şeklindemi çıkartabiliriz der iseniz bununda komutu vardır..
//say $chr(numara) yaptıgımız zaman o numaraya ait karakteri görebiliriz.

Örnek://say $chr(101)

Bir karakterin numarasını görmek istiyor isek;

//say $asc(karakter) komutunu uygulayarak karakterin numarasını görebiliriz.

Örnek://say $asc(a)

Örneğin ascii karakterleri kullanarak /exit yazabiliriz. //say
ile uygularsak komutu sunucudan çıkarız.

//say $chr(47) $+ $chr(101) $+ $chr(120) $+ $chr(105) $+ $chr(116) /exit

yukarıda görülen $chr numaraları her bir harfi temsil etmektedir. $+ ise harfleri birleştirmede kullanılır.. eğerki $+ kullanmamış olsaydık / e x i t şeklinde olurdu.

//say => yazılan yazıyı veya kodu kanala yansıtmalarda kullanılır.
//echo => yazılan yazıyı veya kodu kanala yansıtmaz sadece komutu uygulayan kişinin görmesini sağlar.

//say $chr(47) $+ $chr(101) $+ $chr(120) $+ $chr(105) $+ $chr(116) yaptığımızda kanala yansır ve serverden koparız.

//echo $chr(47) $+ $chr(101) $+ $chr(105) $+ $chr(116) yaptıgımızda ise serverden kopmayız ve yazılmış olan kodu görürüz.

Bi örnek daha;
Ascii kodları ile irc.kelebek.gen.tr yazalım..//say kullanarak yazalım önce;

//say $chr(105) $+ $chr(114) $+ $chr(99) $+ $chr(46) $+ $chr(107) $+ $chr(101) $+ $chr(108) $+ $chr(101) $+ $chr(98) $+ $chr(101) $+ $chr(107) $+ $chr(46) $+ $chr(103) $+ $chr(101) $+ $chr(110) $+ $chr(46) $+ $chr(116) $+ $chr(114) => irc.kelebek.gen.tr

Şimdi ise //echo ile yazalım;

//echo $chr(105) $+ $chr(114) $+ $chr(99) $+ $chr(46) $+ $chr(107) $+ $chr(101) $+ $chr(108) $+ $chr(101) $+ $chr(98) $+ $chr(101) $+ $chr(107) $+ $chr(46) $+ $chr(103) $+ $chr(101) $+ $chr(110) $+ $chr(46) $+ $chr(116) $+ $chr(114) => irc.kelebek.gen.tr

Not: ascii karakter değeri numerik olarak 33 ün altında olanlar nick şifresi içinde kullanılamaz.

iRc Ascii karakter kullanımı - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

RocK_BeniM18 Şubat 2011

güzel paylaşım.

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

irc invex komutu

irc invex komutu 17 Ocak 2011

irc notify kullanımı

irc notify kullanımı 17 Ocak 2011

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Web Sohbet Güncellendi Youtube Giriş Sarımsak kanamayı artırıyor gittin içimde kaldı ayrılık ONA BİR KOLYE VERMİŞTİM Microsoft`ta bir ilk Buket Saygı Resimleri

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

kelebek.gen.tr – kelebek mirc - Tüm Hakları Saklıdır