Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

iRc OPERCMDS Komutları

Ana Sayfa » internet » IRC » OperServ Komutları » iRc OPERCMDS Komutları
iRc OPERCMDS Komutları

Oper(Yönetici)cmds(commands) komutları demektir.
Opercmds seçeneği sadece IRCOP & ADMIN?ler için özel komutlardır.
Normal kullanıcı statusu bu komutu kullanamaz.
Bu konu çok geniş kapsamlı ve içinde önemli komutları bulundurun bir konudur.
Kendi içinde komutları vardır.
Bunlar ;

OPER     WALLOPS GLOBOPS  CHATOPS LOCOPS    DNS
ADCHAT   NACHAT  KILL     KLINE   ZLINE
GLINE    SHUN    GZLINE   HTM     TSCTL
AKILL    RAKILL  REHASH   RESTART DIE
LAG      SETHOST SETIDENT CHGHOST CHGIDENT
CHGNAME  SQUIT   CONNECT  DCCDENY UNDCCDENY
SAJOIN   SAPART  SAMODE   RPING   TRACE
OPERMOTD SDESC   MKPASSWD CLOSE   MODULE


Şimdi bunları tek tek açıklıyalım..
Kullanımları ;

Oper : Bu komut bir kullanıcının erişimi var ise IRC Operator olmak için kullancığı komuttur.
Kullanımı : /oper nick şifre (Nick nicki şifre paralosunu girerek IRC Operator olur)

Wallops : Kullanıcı kip(mode)lerinde +w bulunan tüm kullanıcılara mesaj göndermek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /wallops mesaj (Sunucu üzerindeki kullanıcı kipleri +w olan tüm kullanıcılar mesaj mesajını alır)

Galobops : Sunucu üzerindeki , IRC Operatorlere mesaj göndermek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /globops mesaj (Sunucu üzerindeki tüm Global IRc Operatorlere mesaj mesajı gönderilir)

Chatops : Sunucu üzerindeki tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /chatops mesaj (Sunucu üzerindeki tüm yöneticilere mesaj mesajı gidecektir)

Locops : Sunucu üzerindeki yerel sunucuya bağlı operatorlere mesaj göndermek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /locops mesaj (Sunucu üzerindeki tüm yerel operatorlerine mesaj mesajını gönderir)

Dns : Herhangi bir nickin , veya sunucunun ip numarasını görüntülemek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /dns nick (Nick nickinin ip(internet protokol) numarası görüntülenir)
Kullanımı : /dns irc.dersler.com (IRC.dersler.com sunucusunun ip numarası görüntülenir)

Adchat : Sunucu üzerindeki online(çevrimiçi) olan tüm servisler/ağ yöneticilerine mesaj gönermek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /adchat mesaj (Sunucu üzerindki tüm servisler/ağ yöneticilerine mesaj mesajını gönderir)

Nachat : Sunucu üzerindeki ağ yöneticilerine mesaj göndermek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /nachat mesaj (Sunucu tüm ağ yöneticilerine mesaj mesajı gönderilir)

Kill : Sunucudaki herhangi bir kullanıcının bağlantısını düşürmek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /kill nick sebeb (Nick nicki sebeb nedeni ile sunucudan düşürülür)

Kline : Sunucu üzerindeki herhangi bir kullanıcının host(ip numarası) veya user@host(İdent & host)una ban atmak için kullanılan komuttur.
Kullanımları ;
Kullanımı 1 : /kline *@*.dersler.com 1d Sebeb (Sunucu üzerindeki *@*.dersler.com hostuna(ip numarasına) ait kullanıcıya 1 günlük(1d) sebeb nedeni ile ban atılır)
Kullanımı 2 : /kline nick sebeb (Sunucu üzerindeki nick nickinin ip numarasına sebeb sebebi ile kalıcı ban(uzaklaştırma) atılır)(Kalıcı uzaklaştırma olmasının sebebi süre belirtilmemesidir)
Açmak için : /kline -*@*.dersler.com (Sunucu üzerindeki atılan listeler arasında olan @dersler.com(ip numarası) kullanıcısının uzaklaştırılması kaldırılır)
Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m
Komut kullanımında saniye : s
Ayrıca bu asimetrik şekiller yan yana kullanılabilir.
Mesela : 1d3h15m20s(1 gün 3 saat 15 dakika 20 saniye) ban gibi.

Shun : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının sunucu ile onlien olarak tüm ilişkisini kesmek(elini kolunu bağlamak) için kullanılan komuttur.
Kullanımları ;
Eklemek için : /shun nick 1d sebeb (Nick nickinin 1 günlük sunucu ile ilşkisi sebeb sebebi ile kesilir)
Eklemek için 2 (Host) : /shun +FBI@89.22.34.00 1h sebeb (Sunucu üzerindeki FBI@89.22.34.00 adresine 1 saatlik sebeb sebebi ile shun eklenir)
Eklemek için 3 (Spam) : /shun +FBI@dersler.com 10m sebeb (Sunucu üzerindeki FBI@dersler.com adresine 10 dakikalık sebeb sebebi ile shun eklenir)
Açmak için : /shun -FBI@89.22.34.00 (Sunucudaki -FBI@89.22.34.00 adresine atılmış shun açılır)
Listelemek için : /shun (Sunucu üzerindeki tüm shunlar listelenir)
Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m
Komut kullanımında saniye : s
Komut kullanımında süre : 0 olarak eklenirse atılan shun süresiz olur.

Gzline : Sunucu üzerindeki bir kullanıcıya global(Bağlı sunucular dahil) süreli ban atılması için uygulanan komuttur.
Kullanımı eklemek için : /gzline *@12.15.200.* 10m sebeb (Sunucu üzerindeki *@12.15.200.* adresine sahip olan kuallnıcıya 10 dakika sebeb sebebi ile ban atılır)
Açmak için : /gzline -*@12.15.200.* (Sunucu üzerindeki *@12.15.200.* adresine sahip olan kullanıcının global uzaklaştırılması açılır)
Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m
Komut kullanımında saniye : s
Komut kullanımında süre : 0 olarak eklenirse atılan shun süresiz olur.

Tempshun : Sunucu üzerindeki bir kullanıcıya geçiçi shun eklemenizi sağlıyan komuttur.
Kullanımı : /tempshun +Nick (Nick nickine geçiçi shun atar , kullanıcı sunucudan çıkıncaya dek bu kalıcı olacaktır)
Açmak için : /tempshun -Nick (Nick nickinin geçiçi shuNı kaldırılır)

Rehash : Sunucu IRC/d yazılımlarının yeniden okunmasını sağlamak için uygulanan komuttur.
Kendi içinde parametreleri vardır.
Bunlar ;
motd : Gunun Mesaji ve Kurallar dosyasini yenilemek için kullanılır.
opermotd : Opermotd(Operlere özel bilgi metini) yenilemek için kullanılır.
botmotd : Bot(Botlara özel bilgi metini) yenilemek için kullanılnır.
garbage : Çöpleri toplamak için uygulanan yenileme komutudur. :)

Kullanımı ;
Kullanım 1 : /rehash irc.dersler.com -motd (IRC.dersler.com Sunucusunun günlük mesajı ve kurallar metini yenilenir)
Diğer parametreleri bu şekilde kullanabilirsiniz.
Bu parametreleri uyguladığınızda , sadece seçtiğiniz parametre yenilenir.
Eğer herhangi bir parametre seçilmezse (/rehash irc.dersler.com) IRC/dnin içine atılan metinler yenilenir.

Restart : Sunucu bağlantısı kesilip tekrar başlatılması için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /restart şifre sebeb (Sunucu şifre doğrulanır ise sebeb sebebi ile tekrar bağlanıcaktır (Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir)

Die : Sunucuyu tamamen kapatıp ve kullanıcıların bağlarını kesmek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /die şifre (Sunucu tamamen kapatılır)

Dccallow : Sunucudaki bir kullanıcının dcc(dosya gönderimi) sağlamak için uygulanan komuttur.
Kullanımı Eklemek için : /dccallow +nick (Nick nicki size IRC üzerinden dosya gönderebilecektir)
Kullanımı kaldırmak için : /dccallow -nick (Nick nicki size IRC üzerinde dosya gönderemeyecektir)
Kullanımı listelemek için : /dccallow (Dccallowa eklediğiniz nick(kullanıcı) listeniz sıralanır)

Sethost : O anki hostunuzu istediğiniz bir şekilde değiştirmek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /sethost Hostunuz (O anki hostunuz FBI@Hostunuz şeklinde değişecektir)
Setident : O anki username(kullanıcı ismi) yani ident kısmını değiştirmek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /setident İdent (O anki kullanıcı isminiz (İdent@ip) numarası olarak değişecektir)

Chghost : Sunucuda online olarak bulunan kullanıcıların hostunu değiştirmek için kullanılır.
Kullanımı : /chghost nick dersler.com (Sunucudaki nick nickinin host kısmını (Nick@dersler.com) olarak değişir)

Chgident : Sunucuda online olarak bulunan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılır.
Kullanımı : /chgident nick ident (Sunucudaki nick nickinin ident kısmını (İdent@ip) olarak değişir)

Chgname : Sunucuda online olarak bulunan kullanıcıların gerçek ismini değiştirmek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /chgname nick isim (Nick nickinin gerçek ismini (Name : İsim) olarak değişir)

Squit : Sunucuya bağlı olan bir başka linkli sunucunun bağlantısını koparmak için kullanılır.
Kullanımı : /squit dersler.* (Sunucudan IRC.dersler.com sunucusunun bağlantısı ayrılır)

Connect : Herhangi varolan başka bir sunucuyu , ana sunucuya bağlamak için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /connect dersler.com 6666 laroxyl.com (IRC.dersler.com 6666(bağlantısında) portundan IRC.laroxyl.com ana sunucusuna bağlanır)

Dccdeny : Herhangi bir dosya uzantısını(exe.gif.jpg vs) sunucu üzerinden gönderimi yasaklamak için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /dccdeny exe neden (Sunucu üzerinde DCC(Dosya gönderme komutundan) herhangi bir exe uzantısı sunucu tarafından reddedilir)

Undccdeny : Daha önceden eklenen dcc engelni siler , eğer dosya uzantısına rastlanamazsa arama yapılması için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /undccdeny gif (Sunucu üzerine daha önce yasaklı listeye eklenen dosya uzantısı silinir)

Sajoin : Sunucu üzerindeki herhangi bir online kullanıcıyı servisler tarafından belirtilen kanala sokmak için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /sajoin nick #kanal (Nick nicki kanal kanalına servisler tarafından sokulur)
Daha fazla kanala sokmak için : /sajoin nick #kanal1,#kanal2 (Nick nicki kanal1 ve kanal2 kanallarına servisler sokulur)

Sapart : Sunuzu üzerindeki herhangi bir online kullanıcıyı servisler tarafından belirtilen kanaldan çıkartmak için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /sapart nick #kanal 8Nick nicki kanal kanalından servisler tarafından çıkarılır)
Daha fazla kanaldan çıkarmak : /sapart nick #kanal1,#kanal2 (Nick nicki kanal1 ve kanal2 kanallarından servisler tarafından çıkarılır)
Mesajlı çıkış : /sapart nick #kanal mesaj (Nick nicki kanal kanalından mesaj sebebi ile servisler tarafından çıkarılır)

Samode : Oper servisi tarafından herhangi bir kanalda modeleri değiştirmek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /samode #kanal +m (Kanal kanalı servisler tarafından +m(Konuşmaya kapalı) moduna alınır)

Rping : Sunucuya bağlı diğer linki sunucuların gecikme süresini öğrenmek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /rping irc.dersler.com (IRC.dersler.com sunucusunun ana sunucuya gecikme süresi salise ,milisaniye olarak görüntülenir)

Trace : Belirtilen sunucu yada kullanıcı hakkında önemli bilgileri öğrenmek için uygulanan komuttur. (Önemli bilgiler : Kaç defa bağlandığı vsvs gibi bilgiler)
Kullanımı : /trace irc.dersler.com (IRC.dersler.com sunucusu hakkında bazı bilgiler sıralanır)
Kullanımı nick : /trace nick (Nick nicki hakkında önemli bilgiler sıralanır)

Opermotd : IRC/d içine atılan ve sadece IRCOPların kullanabilerek görücekleri metinleri sıralamak için kullanılır.
Kullanımı : /opermotd (Sunucuda IRCOPlara yazılan günün mesajı niteliğindeki metin sıralanır)

Sdesc : Sunucu hakkındaki bilgi satırı metnini değiştirmek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /sdesc Bilgi (Sunucunun bilgi satırı Bilgi olarak değişecektir)

Close : Sunucu üzerine olan bütün bağlantıların sunucu ile ilişkisini(bağlantısını) kesmek için kullanılan komuttur.
Kullanımı : /close (Sunucudaki bütün hayali ve tanımlanabilen bağlantılar kesilir)

Module : Sunucu hakkında IRC/d yazılımlarını göstermek için uygulanan komuttur.
Kullanımı : /module (Sunucu hakkında tüm IRC/d yazılımları sıralanır)

Buradaki komutların hepsi IRCOP , Servisler admini , Root(Full erişim) yöneticileri içindir.
Herhangi normal bir kullanıcı bu komutları kullanamaz.
Kullandığı taktirde uyarı mesajı alır.
Bazı komutların bilgilerini yazmadım Sebeb ; Bazıların gereksiz , ve tehlikeli olduğunu düşündüm.

iRc OPERCMDS Komutları - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Operserv Komutları

Operserv Komutları 07 Aralık 2010

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Web Sohbet Güncellendi GECİKMİŞ BORÇ Yapışmayan Tavayı Kim Buldu microsoft ve html5 harikası Zelaya ülkesine girdi-çıktı Mercimek Okul Arkadaşıma

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

kelebek.gen.tr – kelebek mirc - Tüm Hakları Saklıdır