Üye Ol: | Giriş | Kayıt | Kayıp Şifre |

You Are Here: Home » OperServ Komutları » iRC Operserv Komutları

Operserv sunucu üst düzey yetkilileri servisidir.
İngilizcede admin-oper(yönetici) anlamına gelir.
Serv(services) demektir , servisi anlamına gelir.
Oper(yönetici)Serv(Servisi)
IRCde bu komutunu kısaca kullanabilir.
/os olarak kullanılır.

– Temel özellikler

Operserv çok geniş bir servisdir.
Bu servisi kullanabilmek için ;
IRCOp yetkisine sahip olunmalıdır.
IRCOp(Yöneci-ler) demektir.
Bu yönetici sıfatını taşıyan kullanıcıların flag(kullanıcı erişim modeleri) normal kullanıcılardan farklıdır.
Operserve gönderilen tüm komutlar IRC/d içinde not alınacaktır.

Operservin içinde bölümleri vardır.
Bunlar ;

1- Oper komutları(IRCoplar için)
2- Services Operator ve Admin(Server + Co + Technical) komutları
3- Services Operator ve Admin Komutlarından(sQline,sGline,sZline)
4- Services Operator ve Admin Komutlarından(Akill)
5- Services Admin komutları
6- Services Root Komutları
7- Services ve Root adminlere özel CS,NS,MS komutları

1- Oper komutları(IRCOP)

Global : Operlerin sunucu üzerinde tüm kullanıcılara mesaj gönermelerini sağlıyan bir komuttur.
Örnek : /os global Mesajınız (Sunucu üzerindeki tüm online(bağlantılı) kullanıcılara mesajınız mesajı gönderilecektir)

Stats : Sunucudaki mevcut kullanıcı sayısı , IRCOP(Yönetici) sayısı , services(servisler) açıldığından beri en yüksek kullanıcı sayısı vs servicesin ne zamandır çalıştığını öğrenmek için kullanılan komuttur.(Ek özellikleride vardır , alt tarafta açıklıyacağım)
Örnek : /os stats (Sunucudaki mevcut ve en çok kullanıcı sayısı , operatorler , servicesin ne zamandır online olduğu belirtilir)
Stats RESET : Sunucudaki en yüksek kullanıcı sayısını , online kullanıcı sayısına eşitlemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os stats reset (Sunucudaki kullanıcı sayısı maximum kullanıcı sayısına eşitlenir.
Stats Network : Uzaktaki sunucudan alınan/verilen/harcanılan veri mikratını göstermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os stats network (Uzaktaki sunucu ile yapılan alışveriş(alınan/verilen/harcanan) veri miktarı gösterilicektir.
Stats ALL : Sunucun services(servis)lerinin kullandığı belleği(hafızayı) görüntülemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /stats all (Sunucu servicesin kullanılan bellek miktarı gösterilecektir)
Not : /stats all komutu servicesleri kısa süreli dondurağından gereksiz yere kullanılmamalıdır.

Servermap : Sunucuya bağlı başka sunucuların haritasını(bilgilerini) göstermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /stats servermap (Sunucunun üzerine link(bağlı)mış sunucular , entegre(sonradan bağlanmış) sunucular ve hayali(services) sunucular listelenecektir)
Not : Hayali sunucular * şeklinde gösterilir. jupe(entegre) edilmiş sunucular + şeklinde gösterilir.

Oper list : Sunucu üzerinde operserve eklenmiş operatorleri listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os oper list (Sunucu üzerindeki tüm operliste eklenmiş kullanıcılar listelenir)

Admin list : Sunucu üzerinde operserve eklenmiş adminleri listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os admin list (Sunucu üzerindeki tüm adminliste eklenmiş kullanıcılar listelenir)

2- Services Operator ve Admin(Server + Co + Technical) komutları

Mode : Bir kanalın operserv tarafından mode(modunu) değiştirmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os mode #kanal +Q (Kanal kanalı operserv tarafından +Q(Kanalda kick atılamaz) moduna alınır)

Kick : Bir kullanıcıyı operserv tarafından kanaldan kicklemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os kick #kanal nick sebeb (Kanal kanalında nick nicki operserv tarafından sebeb nedeni ile kicklenir)

Clearmodes : Herhangi bir kanalın binary(i,k,m,n,b vb) modelerini sıfırlamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os clearmodes #kanal (kanal kanalındaki tüm binary modeler sıfırlanır)
Clearmodes ALL : /os clearmodes #kanal all (Kanal kanalındaki tüm binary ve kanal operator(&,@,~,%) , korumalı user(+v) kipleri sıfırlanır)

Clearchan : Herhangi bir kanaldaki tüm kullanıcı ve operatorleri kanaldan kicklemek için kullanılan komuttur.(Not : Kanal modesi +| 1(Sadece 1 kişi girebilir) alınır)
Örnek : /os clearchan #kanal (Kanal kanalındaki tüm kullanıcılar , operatorler kicklenir ve kanal tek user girişi( +| 1 ) moduna alınır)

Killclones : Herhangi bir nickle(kullanıcı ile) aynı hostname(ip numarasına) sahip olan kullanıcıları sunucudan kill(bağlantısını kesmek)lemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os killclones nick (Sunucudaki nick nicki ile aynı olan tüm hostların bağlantısı kesilir ve 1 dakikalığına akill(giriş yasaklama) atılır)

Session : Sunucu üzerinde services(servisler) adminlerin oturum listesine öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os session list (Sunucu üzerindeki tüm services adminlerin oturum listesi görüntülenir)
Örnek : /os session view (Sunucu üzerindeki tüm services adminlerin oturum listesi hakkında detaylı bilgi (aktif bağlantı sayısı , limit sayısı) sıralanır)

Exception : Services(servis) operatorlerin kimi hostlar(ip numaraları) icin özel baglanti limitleri tanimlayabilmeleri icin uygulanan komuttur.
Örnek : /os exception add 1d *.ip.com 1 sebeb (Sunucu üzerinde *.ip.com mask(kullanıcı)sı 1 gün boyunca bir kere özel bağlantı olarak bağlanacaktır)
Örnek : /os exception del *.ip.com (Sunucu üzerinde *.ip.coma sahip olan kullanıcının özel bağlantı sağlanabilmesi geçersiz kılınır)
Örnek : /os exception list (Sunucu üzerinde tüm exception(özel bağlantıya) sahip olan kullanıcılar listelenir)
Örnek : /os exception view (Sunucu üzerinde tüm exception(özel bağlantıya) sahip olan kullanıcıların kimin tarafından eklediği , ve ne zaman dolacağı görüntülenir)
Exception bilgi : Baglanan bir kullaniciya denk düsen ilk exception(özel-korumalı bağlantı) ayari onun icin aktif duruma gecirilir. Genis kapsamli exception(özel-korumalı bağlantı) listeleri performansa kötü etkide bulunabilirler.

Logonnews : Bir kullanıcı sunucuya bağlandığı zaman , görüntülenen metin yazsını görürü ; bunu düzenlemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os logonnews add metin (Kullanıcı sunucuya bağlandığı zaman metin metini görücektir)
Örnek : /os logonnews del 1 (1 numaralı logonnews silinecektir)
Örnek : /os logonnews del all (Bütün logonnewsler silinecektir)
Örnek : /os logonnews list (Tüm aktif logon mesajları görüntülenir)
Bilgi : Kullanıcı sunuya bağlandığı zaman en fazla 3 logonnews görebilecektir.(Bunun sebebi flood olarak algılanmasın diyedir)

Opernews : Bir kullanıcı sunucu üzerinde /oper komutunu uyguladıktan sonra(geçerli kılınırsa) , opernews(Operlere metin) mesajlarını düzenlemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os opernews add metin (Kullanıcı /oper(IRCOP olambilme) komutunu uygulayıp , geçerli kılındığı zaman metin metini görücektir)
Örnek : /os opernews del 1 (1 numaralı opernews silinecektir)
Örnek : /os opernews del all (Bütün opernewsler silinecektir)
Örnek : /os opernews list (Tüm aktif oper(IRCOP) mesajları görüntülenir)
Bilgi : Bir oper(IRCOP) en fazla 3 opernews görebilecektir.(Bunun sebebi flood olarak algılanmasın diyedir)

3- Services Operator ve Admin Komutlarından  SQLINE  SGLINE  SZLINE

SQLINE

Kullanımı ;
/os sqline add mask(,*) sebeb
Kullanım şekilleri;
/os sqline add (mask) sebeb
/os sqline del (mask)
/os sqline list
/os sqline view
/os sqline count

Add : Sunucu üzerindeki kayıtlı olan/olmuyan bir kullanıcının nickini sunucuya girşini engellemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline add Nick sebeb (Sunucu üzerindeki nick nickinin yasaklanmış olmasından dolayı ,sebeb nedeni ile sunucuya girişi yasaklanır)

Del : Sunucu üzerindeki sqline(yasaklı nick) listesinde olan bir kullanıcıyı listeden silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline del Nick (Sunucu üzerindeki nicki yasaklı olan nick nickinin yasağı kaldırılır)

List : Sunucu üzerindeki tüm sqline(yasaklı nickler)i listemek için kullanılan komuttur.
örnek : /os sqline list (Sunucu üzerindeki tüm nicki yasaklı kullanıcılar listelenir)

View : Sunucu üzerindeki sqline(yasaklı nickler) listeindeki mask(nick)leri kim eklemiş , ne zaman eklemiş gibi bilgileri öğrenmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline view (Sunucu üzerindeki tüm nicki yasaklı kullanıcılar listelenir , kimin eklediği gösterilir , ne zaman eklediği belirtilir)

Count : Sunucu üzerinde kaç sqline(yasaklı nick) olduğunu öğrenmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sqline count (Sunucu üzerinde kaç adet nicki yasaklı kullanıcı olduğunu belirtir)

Sqline  Bilgiler
IRCoplar sqlinedan etkilenmezler.
LinKli sunucularda tüm sunucular bu sqlineı görücektir.

-SGLINE

Kullanımı ;
/os sgline +süre maske(,*,) sebep
Kullanım şekilleri ;
/os sgline add süre (mask) sebeb
/os sgline del (mask)
/os sgline list
/os sgline view
/os sgline count

Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m

Bilgiler:
+ süre kısmında tek başına kullanıldığında(+50) 50 gün olarak algılanır.
Bir akillin otomatik olarak silinmemesi(kalıcı olması) için +0 kullanılır.
Sebeb belirttiğiniz taktirde services tarafından görüntülenir.
Süre belirtilmezse akill 1 dakika geçerli kalıcaktır.

Bilgiler ;
Tırnak() işaretinin anlamı : Eğer komuta birden fazla kelime eklemek istiyorsanız .. işareti kullanılır.
Komut kullanımında sebeb belirtilmesi gerekmektedir.

Add : Sunucu üzerinde belirtilen mask(,*,)a göre bir kullanıcının , sunucuya girişini yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sgline 2d *mask* Sebeb (Sunucuya girmeye çalışan , içinde *mask* kelimesi geçen bir nicke sahip kullanıcı 2 günlüğüne(2d) sunucudan uzaklaştırılır)

Del : Sunucu üzerinde sgline(Belirtilen maskı taşıyan nick) listesindeki kullanıcılardan birisini silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sgline del mask (Sunucu üzerinde sgline listesinde olan mask nickinin sunucuya girişi aktif hale getirilir)

List : Sunucu üzerindeki tüm sgline(Belirtilen maskları taşıyan nickler)i listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os sgline list (Sunucu üzerindeki tüm yasaklı nicke sahip olarak sgline listeinde olan nickler listelenir)

View : Sunucu üzerinde tüm sgline , kim tarafından atıldığı , ne zaman açılacağı gibi bilgileri listelemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os sgline view (Sunucu üzerindeki tüm sgline listesindeki kullanıcılar , kimin tarafından eklendiği , ne zaman açılacağı bilgileri sıralanır)

Count : Sunucu üzerinde kaç adet sqline olduğunu öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os sgline count (Sunucu üzerindeki kaç adet sgline olduğunu servicesler tarafından belirtilir)

-SZLINE

Kullanımı ;
/os szline +süre maske(,*,) sebep
Kullanım şekilleri ;
/os szline add süre (mask) sebeb
/os szline del (mask)
/os szline list
/os szline view
/os szline count

Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m

Bilgiler:
+ süre kısmında tek başına kullanıldığında(+50) 50 gün olarak algılanır.
Bir akillin otomatik olarak silinmemesi(kalıcı olması) için +0 kullanılır.
Sebeb belirttiğiniz taktirde services tarafından görüntülenir.
Süre belirtilmezse akill 1 dakika geçerli kalıcaktır.

Bilgiler ;
Tırnak() işaretinin anlamı : Eğer komuta birden fazla kelime eklemek istiyorsanız .. işareti kullanılır.
Komut kullanımında sebeb belirtilmesi gerekmektedir.

Add : Sunucu üzerinde belirtilen mask(,*,)a göre bir kullanıcının , sunucuya girişini yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os szline 2d *mask* Sebeb (Sunucuya girmeye çalışan , içinde *mask* kelimesi geçen bir nicke sahip kullanıcı 2 günlüğüne(2d) sunucudan uzaklaştırılır)

Del : Sunucu üzerinde szline(Belirtilen maskı taşıyan nick) listesindeki kullanıcılardan birisini silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os szline del mask (Sunucu üzerinde szline listesinde olan mask nickinin sunucuya girişi aktif hale getirilir)

List : Sunucu üzerindeki tüm szline(Belirtilen maskları taşıyan nickler)i listelemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os szline list (Sunucu üzerindeki tüm yasaklı nicke sahip olarak szline listeinde olan nickler listelenir)

View : Sunucu üzerinde tüm szline , kim tarafından atıldığı , ne zaman açılacağı gibi bilgileri listelemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os szline view (Sunucu üzerindeki tüm szline listesindeki kullanıcılar , kimin tarafından eklendiği , ne zaman açılacağı bilgileri sıralanır)

Count : Sunucu üzerinde kaç adet sqline olduğunu öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os szline count (Sunucu üzerindeki kaç adet szline olduğunu servicesler tarafından belirtilir)

4- Services Operator ve Admin Komutlarından  (Akill)

Kullanım çeşitleri ;

/os akill add süre (mask) sebeb
/os akill del nick(mask)
/os akill list
/os akill view
/os akill count

Süre açıklaması ;

Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m

Add : Sunucu üzerinde bir kullanıcıyı ip(internet protocol)dan banlamk için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akill add 1d *@ip Sebeb (Sunucudaki @ip ipine sahip kullanıcıyı 1 gün boyunca sunucuya girşini yasaklar , bunun için ip numarası banlanır)

Del : Sunucu üzerinde akill(banlı) listesinde olan bir kullanıcının banını açmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akill del *@ip (Sunucuda @ip ipinden banlı olan @İp numarasının sunucuya girişi sağlanır)

List : Sunucu üzerindeki akill(İp numarasından banlı) kullanıcıları listeler.
Örnek : /os akill list (Sunucu üzerindeki tüm otomatik kill(otomatik banlı) kullanıcılar listelenir)

View : Sunucu üzerindeki akill(İp numarasından banlı) kullanıcıların ne kadar süre ile banlandığını ve kim tarafından banlandığını gösterir.
Örnek : /os akill view (Sunucu üzerindeki tüm ip numarasından banlı kullanıcılar listelenir ve kimin tarafından banlandığı ne zaman açılacağı belirtilir)

Count : Sunucu üzerindeki toplam akill(İp numarasından banlı) kaç kullanıcı var sayı ile belirtmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akill count (Sunucu üzerindeki tüm akilllerin sayısı belirtilir)

Alt bölüm ; Akillchan

Kullanımı ;
/os AKILLCHAN KILL +süre kanal aciklama

Akillchan : Herhangi bir kanaldaki kullanıcıların tümüne Akill(İp numarasına otomatik ban) atmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os akillchan kill 1h #kanal Sebeb (Kanal kanalındaki tüm userlar(IRCOPlar hariç) sunucudan teker teker ip numarasından , sebeb nedeni ile 1 saat(1h) uzaklaştırılacaktır)
Kill komutunu kullanmaz isek ;
Örnek : /os akillchan 1h #kanal Sebeb (Kanal kanalındaki tüm userlar(IRCOPlar hariç) sunucudan AYNI ANDA ip numarasından , sebeb nedeni ile 1 saat(1h) uzaklaştırılacaktır)

Bilgiler .
+ süre kısmında tek başına kullanıldığında(+50) 50 gün olarak algılanır.
Bir akillin otomatik olarak silinmemesi(kalıcı olması) için +0 kullanılır.
Sebeb belirttiğiniz taktirde services tarafından görüntülenir.
Süre belirtilmezse akill 1 dakika geçerli kalıcaktır.
Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m

5- Services Admin komutları

Oper : Nicki kayıtlı bir kullanıcıya services(servisler) üzerinde oper listesine eklenip/silinmesinde kullanılan komuttur.
Örnek : /os oper add Nick (Nick nicki oper(Global IRCOP) listesine eklenicektir)
Örnek : /os oper del Nick (Nick nicki oper(Global IRCOP) listesinden silinecektir)
Örnek : /os oper list (Sunucu üzerinde oper(Global IRCOP) listesindeki tüm kullanıcılar listelenir)(Not : Bu komutu tüm operler kullanabilir)

Jupe : Sunucu services(servis)lerini , çıkartmak veya sunucuya sokmak için kullanılan komuttur.
Örbek : /os jupe Chanserv Kanalservisi (Chanserv ismindeki services sunucuya bağlanır , açıklama olarak kanalservisi belirtilir)
Not : /squit komutu ilede servicesler sunucudan çıkartılabilir.
Ayrıca bu işlev gerçekleştiğinde , Jupe bY Nick şeklinde operlara yansıtılır.

Su : Services(servisler) root(full erişim) komutlarını kullanabilemk için uygulanan komuttur.
Örnek : /os su şifre (O anki yetkiniz şifre geçerli ise , root(full erişim) düzeyine çıkacaktır.

Update : Sunucuya hayali olarak bağlı olan(Servislerin) veritabanını güncellemek için uygulanan komuttur.
Örnek : /os update (Sunucudaki tüm servislerin veritabaları güncellenir)
Not : Force(/os update force) parametresi verildiği taktirde , hata oluşsa bile güncelleme tamamlanacaktır.

Shutdown : Sunucuya bağlı olan services(servislerin) veritabanını güncelleyip , ardından kapatmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os shutdown (Sunucuya bağlı tüm servislerin veritabanları güncellenip , kapatılır)

Quit : Sunucudaki tüm services veri tabanını CÜNCELLEMEDEN kapatmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os quit (Sunucudaki tüm servislerin hepsi kapanır , veritabanları GÜNCELLENMEZ) (Not : Bu komut makina yada sunucuda bir sorun olmadığı sürece kullanılmamalıdır.

Rehash : IRCDServicese eklenen/silinen dosyaları sunucuya okutmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os rehash (Sunucunun veritabanı(IRC/d-services)in verileri tekrardan okutulur)
Not : Bazı eklenen/silinen dosyalar için rehash komutu yeterli kalmıyacaktır . Bunun için restart komutu kullanılır.

Restart : Services(servis)leri ve bütün veritabanını güncelleyip , sunucuyu kapatmak için kullanılan komuttur.
Örnek : /os restart (Sunucu veritabanı , servisleri güncellenip kapatılır)

6- Services Root Komutları

Admin : Sunucu üzerinden services(servislere) admin eklemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os admin add Nick (Nick nicki sunucunun admin listesine eklenir)
Örnek : /os admin del Nick (Nick nicki sunucunun admin listesinden silinir)
Örnek : /os admin list (Sunucu üzerindeki , admin listesinde olan tüm kullanıcılar listelenir)

Raw : Direk olarak services(servislerin) bağlı olduğu sunucuya bir metin göndermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /os raw metin (Sunucunun servislerine metin yazsını gönderir)
Not : Bu komutu kullanmamak daha iyidir.

7- Services ve Root adminlere özel CS,NS,MS komutları

Nickserv(Nick Servisi)

Dropnick : herhangi kayıtlı bir kullanıcının kaydını silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns dropnick nick (Nick nickinin kaydı ve link(bağlı)li nickleri silinecektir)

Getpass : Herhangi kayıtlı bir kullanıcının şifresini öğrenmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns getpass nick (Nick nickinin şifresi görüntülenir)
Not : Bu komutu sadece services ROOTlar kullanabilir.

Forbid : Herhangi kayıtlı bir kullanıcının nickinin kullanımı yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns forbid Nick (Nick nickinin kullanımı yasaklanır)
Not : Bu özelliği açmak için nickin silinmesi gerekmektedir.

Suspend : Herhangi kayıtlı bir kullanıcının nickinin kullanılamaz hale getirmek için uygulanan bir komuttur.
Örnek : /ns suspend 30d Nick Yasak (Nick nicki ve ona link(bağ)lı olan tüm nickler 1 ay boyunca Yasak gerekçesi ile kullanılamaz)
Kaldırmak için : /ns unsuspend nick (Nick nicki kullanılır hale getirilir)
Süre belirtilmezse suspend 1 dakika geçerli kalıcaktır.
ve yasak kaldırıldığında eski bilgiler , yerine gelicektir.
Süre hakkında açıklama ;
Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m

List : Sunucu üzerindeki kullanıcıları listelemek için uygulanan komuttur.
Not : Bu komut biraz detaylı bir konudur. Açıklanıyor
Bilgi : Listeleme sırasında Noexpire(korumalı) kullanıcı nickleri ! olarak gösterilir.
Listeleme sırasında Suspend(Kullanılamaz) kullanıcı nickleri * olarak gösterilir.
Açılımı : Belirtilen parametreye göre olan tüm kullanıcılar seçeneklere göre listelenir.
Seçenekler ;

Forbidden(Kullanıma yasaklanmış)
Suspended(Kullanılamaz hale getirilmiş)
Noauth(Auth komutunu kullanmamış)
Noexpire(Korumalı kullanıcılar)
Örnek : FBI@FBI.com(Hosta göre)

Örnek : /ns list *af* Forbidden (Sunucu üzerindeki nickinin içinde af kelimesi geçen yasaklanmış kullanıcı nickleri listelenir)
Örnek : /ns list *af* Suspended (Sunucu üzerindeki nickinin içinde af kelimesi geçen tüm kullanılamaz hale getirilmiş kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list *af* noauth (Sunucu üzerindeki nickinin içinde af kelimesi geçen tüm auth(onaylama) kodu tamamlanmamış kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list *af* noexpire (Sunucu nickİnin içinde af kelimesi geçen tüm korumaya alınmış kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list *af* FBI@FBI.com (Sunucu üzerindeki nickinin içinde af kelimesi geçen son çıkış mesajındaki host(ip)i FBI@FBI.com olan kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list a* (Sunucu üzerindeki nicki a ile başlıyan tüm kayıtlı nickler listelenir)

Listemail : Taban olarak liste benzer komuttur, Yalnız bu komutta email adresleri belirtilir.
Kullanımı ;
/ns list Mailadresi Aşşağıdakiseçeneklerden birisi.

Seçenekler ;

Forbidden(Kullanıma yasaklanmış)
Suspended(Kullanılamaz hale getirilmiş)
Noauth(Auth komutunu kullanmamış)
Noexpire(Korumalı kullanıcılar)
Örnek : FBI@FBI.com(Hosta göre)

Örnek : /ns list *FBI* Forbidden (Sunucu üzerindeki emailinin içinde *FBI* kelimesi geçen yasaklanmış kullanıcı nickleri listelenir)
Örnek : /ns list *FBI* Suspended (Sunucu üzerindeki emailinin içinde *FBI* kelimesi geçen tüm kullanılamaz hale getirilmiş kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list *FBI* noauth (Sunucu üzerindeki emailinin içinde *FBI* kelimesi geçen tüm auth(onaylama) kodu tamamlanmamış kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list *FBI* noexpire (Sunucu emailinin içinde *FBI* kelimesi geçen tüm korumaya alınmış kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list *FBI* FBI@FBI.com (Sunucu üzerindeki emailinin içinde *FBI* kelimesi geçen son çıkış mesajındaki host(ip)i FBI@FBI.com olan kullanıcı nickleri sıralanır)
Örnek : /ns list FBI* (Sunucu üzerindeki emaili a ile başlıyan tüm kayıtlı kullanıcı nickleri listelenir)

Setauth : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının auth codesini belirtmek ve notice ile göndermek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns setauth Nick (Nick nickine auth(onaylama) codesini içeren bir mesaj gidecektir)

Getauth : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının auth codesini görüntülemek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns getauth Nick (Nick nickinin auth(onaylama) kodu görüntülenir)

Clearauth : Sunucu üzerindeki bir kullanıcının auth(onaylama) kodunu silmek için kullanılan komuttur.
Örnek : /ns clearauth nick (Nick nickinin auth(onaylama) kodu silinecektir)

AYRICA : Services admin & Root adminler ; Set , info all , access list komutunu kullanabilirler.

Chanserv(Kanal servisi)

Getpass : Sunucu üzerindeki bir kanalın şifresini öğrenmek için uygulanan komuttur.
Örnek : /cs getpass #kanal (Kanal kanalının şifresi görüntülenir)
Not : Bu komutu sadece Services root adminler kullanabilirler.

Forbid : Sunucu üzerindeki bir kanalın yasaklanması için kullanılan komuttur.
Örnek : /cs forbid #kanal (Kanal kanalının kullanımı yasaklanır)

Sespend : Sunucu üzerindeki bir kanalın kaydını silmemek üzere kullanımı yasaklamak için kullanılan komuttur.
Örnek : /cs suspend 3d #kanal Yasak (Kanal kanalının kullanımı (kaydı silinmemek üzere) 3 gün yasaklanır)
Kaldırmak için : /cs unsuspend #Kanal (Kanal kanalı kullanılır hale getirilir)
Süre belirtilmezse suspend 1 dakika geçerli kalıcaktır.
ve yasak kaldırıldığında eski bilgiler , yerine gelicektir.
Süre hakkında açıklama ;
Komut kullanımında gün : d
Komut kullanımında saat : h
Komut kullanımında dakika : m

List : Sunucu üzerindeki kanalları listelemek için uygulanan komuttur.
Not : Bu komut biraz detaylı bir konudur. Açıklanıyor
Bilgi : Listeleme sırasında Noexpire(korumalı) kanallar ! olarak gösterilir.
Listeleme sırasında Suspend(Kullanılamaz) kanal kanallar * olarak gösterilir.
Açılımı : Belirtilen parametreye göre olan tüm kanallar seçeneklere göre listelenir.
Seçenekler ;
Forbidden(Kullanıma yasaklanmış)
Suspended(Kullanılamaz hale getirilmiş)
Noexpire(Korumalı kanallar)

Örnek : /ns list *ka* Forbidden (Sunucu üzerindeki kanalının içinde *ka* kelimesi geçen yasaklanmış kanallar listelenir)
Örnek : /ns list *af* Suspended (Sunucu üzerindeki kanalının içinde *ka* kelimesi geçen tüm kullanılamaz hale getirilmiş kanallar sıralanır)
Örnek : /ns list *af* noexpire (Sunucu Kanalının içinde *ka* kelimesi geçen tüm korumaya alınmış kanallar sıralanır)
Örnek : /ns list a* (Sunucu üzerindeki kanalı a ile başlıyan tüm kayıtlı kanallar listelenir)

AYRICA : Services admin & Root adminler ;
İdentify(şifre tanıtım) komutunu kullanmadan kanal haydı silebilir.
Kanalda yetkisi olmadan access(yetkili) listesini düzenliyebilir. (Ekleme,silme,listeleme)
Ayrıca status(erişim seviyesi öğrenme) komutunu kullanabilirler.

Memoserv(Mesaj servisi)

Services(Servisler) Adminler(Sorumlular) ; İnfo(bilgi) , Set(Ayarlar) komutlarını her kullanıcı için kullanabilirler.

– Ek Bilgi
Operserv kullanımı/bilgi için : /os help
Operserv komutları hakkında bilgi için : /os help commands
Operserv komutları hakkında detaylı bilgi için : /os help komut
Operserv hakkında bilgi için : /info operserv

Sende Yorumla

Yapmalisin Girildi to post comment.


Copyright © 2011 Kelebek mIRC Script Sohbet Sitesi Telif Hakları tanımlıdır. Site içeriği izinsiz olarak yayınlanamaz.
RSS Abonelik · Mesajlar Yorumlar · Site Tasarım: Wordpress Alt Yapısı Kullanılmıştır. Düzenleme adpfm.ca
KelebekList